dich vu lay mau tai nha
lam giay khai sinh
thoi gian nhanh nhat
uy tinh nhat

BẢNG GIÁ XÉT NGHIỆM ADN

Dịch vụ xét nghiệm ADN dân sự (có thể tự thu mẫu)

STT Xét nghiệm Thời gian Lệ phí 2 mẫu Thêm 1 mẫu
A Xét nghiệm huyết thống trực hệ phục vụ khách tự nguyện:
a. Bố - con
b. Mẹ - con
2 ngày
1 ngày
8h
6h
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
B Xét nghiệm huyết thống không trực hệ phục vụ khách tự nguyện:
a. Anh - em
b. Ông cháu
c. Bác - chú - cháu
d. Chị - em gái
e. Bà nội - cháu gái"
2ngày
1 ngày
8h
6h
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000

Dịch vụ xét nghiệm ADN pháp lý (cán bộ của trung tâm thu mẫu)

STT Xét nghiệm Thời gian Lệ phí 2 mẫu Thêm 1 mẫu
A Xét nghiệm huyết thống trực hệ phục vụ làm thủ tục hành chính:
a. Bố - con
b. Mẹ - con
2 ngày
1 ngày
8h
6h
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
B Xét nghiệm huyết thống không trực hệ phục vụ làm thủ tục hành chính:
a. Anh - em
b. Ông cháu
c. Bác - chú - cháu
d. Chị - em gái
e. Bà nội - cháu gái
2 ngày
1 ngày
8h
6h
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
C Xương, hài cốt 20 ngày 3.000.000

* Ghi chú:

1. Lệ phí trên là dùng cho mẫu máu, tế bào niêm mạc miệng, gốc tóc, cuống rốn.

2. Nếu là mẫu móng tay thì cần thêm 1 ngày và thêm 0,5 triệu đồng/ mẫu

3. Tính từ khi nhận được mẫu hoặc thu mẫu đến khi trả kết quả tại Trung tâm

1
Bạn cần hỗ trợ?